Concours International de Clarinette Jacques Lancelot

  • fr
  • en

Miembros del Jurado

Composición del jurado

  • Pascal MORAGUES (Francia), Presidente.
  • Giammarco CASANI (Italia).
  • Franklin COHEN (USA).
  • Kenji MATSUMOTO (Japón).
  • Patrick MESSINA (Francia).
  • Antonio SAIOTE (Portugal).
  • Jérôme VOISIN (Francia).
  • Observador : Aude RICHARD-CAMUS (Francia).